Logo De Noodoplossing

Privacy policy

Publicatie datum: 05 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 05 februari 2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van De Noodoplossing, Spoorlaan 14 Den Haag, Zuid-Holland 2495 AL, Nederland (hierna “wij”, “ons” of “onze”), e-mail: info@denoodoplossing.nl, telefoon: 085 – 124 80 40 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://denoodoplossing.nl). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na plaatsing op de Service van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid constitueren. Wij raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

Informatie die we verzamelen

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiele telefoonnummer

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Administratieve informatie
    Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het/doel(en) waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit anders te doen.

Bewaren van uw informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze was verzameld zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor recordkeeping / rapportage volgens de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Restant anonieme informatie en aggregatie informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kunnen onbeperkt worden opgeslagen.

Uw rechten

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (portabiliteit), uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@denoodoplossing.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de geldende wetgeving. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of verwerken of de toestemming voor de verwerking daarvan intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën gebruiken, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Beveiliging

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op De Noodoplossing, Spoorlaan 14, 2495 AL Den Haag, e-mail: info@denoodoplossing.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De Noodoplossing 24/7 Spoedlijn

Met spoed gefixt!

Sla de contactgegevens van De Noodoplossing nu eenvoudig op als vCard. Zo heeft u in geval van nood, altijd de gegevens van De Noodoplossing bij de hand! 

Sla de contactgegevens van De Noodoplossing nu eenvoudig op via onze QR-Code. Zo heeft u in geval van nood, altijd de gegevens van De Noodoplossing bij de hand!